EKOBOX NEDİR HABERİ

YEŞİL DOĞA EKOFEN SİSTEMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKİM,
EKOBOX İLE YENİDEN TANIMLANIYOR

0000022 0000073_ekobox_525 0001185

Ekobox bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak karşılamayı sağlayan bitki destek ünitesidir. Ekobox destek ünitesine ilk kurulum anında 15 litre su eklenir sonrasında ise Ekobox destek ünitesi bitkinin su ihtiyacını gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşma ve yağmur suları ile toplar; toprağa yerleştirilen fitil sayesinde bitkinin köklerini besler. Fidanlar için en kritik dönem olan dikim sonrası dönemde, Ekobox destek ünitesi bitkiye düzenli su desteği sağlar ve kısıtlı sulama ile bitkiyi kök oluşturmaya teşvik eder, kök büyümesine olumlu katkı sağlar.

Ekobox destek ünitesi toprak yüzeyini örterek güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engelleyip toprağın su kaybını önler ve bitkinin etrafında gelişebilecek olan rekabetçi bitkilerin yetişmesini engeller. Aynı zamanda Ekobox destek ünitesi yerleştirildiği alanda rüzgâr gibi etkenlerle toprağın taşınmasını engeller.

Ekobox destek ünitesi toprağın nem kaybını önler ve bitki kök çevresindeki toprağı düzenli olarak su ile besleyerek kapiler kanalların sürekliliğini sağlar. Ekobox destek ünitesinin altında uzun süreli kapiler su sütunu oluşturur. Ekobox destek ünitesi oluşturduğu etki ile gece-gündüz sıcaklık farkının tolere edilmesine yardımcı olur, toprak sıcaklığını dengede tutmada büyük rol oynar.

0000073_ekobox_5250000022

KULLANIM ALANLARI

Ekobox destek ünitesi; taşlık, kumluk, sulama imkânının kısıtlı veya hiç olmadığı alanlarda tarım yapılmasını sağlar. Dengeli su iletimi ile mevcut sudan maksimum fayda sağlar. Destek ünitesindeki suyu toprağa ileten fitil, toprak yeterli neme ulaştığında su akışını azaltır veya tamamen keser; toprak kuruyarak higroskopik hale geldiğinde fitilden su akışı artar. Ekobox destek ünitesini; tüm bitki türlerinde, toprak ve iklim çeşidinde kullanabilirsiniz

Ekobox bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak karşılamayı sağlayan bitki destek ünitesidir. Fidanlar için en kritik dönem olan dikim sonrası dönemde Ekobox destek ünitesi bitkiye düzenli su desteği sağlar ve kısıtlı sulama ile bitkiyi kök oluşturmaya teşvik eder, kök büyümesine olumlu katkı sağlar. Ekobox destek ünitesini tüm bitki türlerinde, iklim çeşidinde ve toprak çeşidinde kullanabilirsiniz.

Bilgi için YEŞİL DOĞA TARIM 05324861631 arayabilirsiniz

0000032_ekogard_368

FİDE KORUYUCU

Ekobox özel tasarımı olan ve daha geniş bir alanı kapsaması düşünülen üst kapağı, yağmur suyunu ekoboxun haznesine toplar. Bununla birlikte havadaki nemi sıcak soğuk ısı farkını kullanarak yoğunlaştırır ve su damlacığına dönüştürür oluşan suyu da toplar.

0001185

Herhangi bir su kaynağı, elektrik, sondaj ya da basınçlı sulama sistemleri gibi yüksek yatırım ve işletme maliyeti gerektirmeden bozulmuş, taşlık arazileri yeşertmek mümkün mü? Ekofen Tarım geliştirdiği sulamasız tarım teknolojisi ile Türkiye’nin taşlık, bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş arazilerini ıslah ederek ağaç tarımı ve ormancılığa kazandırıyor.

Ekobox Sulamasız Tarım Teknolojisi ile sulamasız tarım artık mümkün. Ekobox gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık ve nem farklarından oluşan yoğuşmadan kendisine su sağlıyor. Ortalama günlük 1 çorba kaşığı kadar su üretiyor. Ayrıca her tür yağış şeklinden yaptığı hasatla da kendine takviye ediyor.

Herhangi bir su kaynağı, elektrik, sondaj ya da basınçlı sulama sistemleri gibi yüksek yatırım ve işletme maliyeti gerektirmeden, ülkemizin her tür arazi koşulunda, bozulmuş, taşlık arazilerinde, dağında, taşında gelecek nesillere taşınabilecek ağaçlar yetiştirmek mümkün mü?

ekofen-haber1

Ekofen Tarım’ın bir süredir uyguladığı Ekobox Sulamasız Tarım Teknolojisi bu soruya olumlu cevap veriyor. Sulamasız Tarım Teknolojisi, susuz yani sulama gerektirmeyen ağaç tarımı yapmayı, ormanlar oluşturabilmeyi, Türkiye’nin taşlık, bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş arazilerini ıslah ederek ağaç tarımı ve ormancılığa kazandırabilmeyi, temiz su kaynaklarımızı korumayı, sera gazı, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yardımcı olmayı, ülke kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağlamayı amaçlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

EKOBOX DOĞAYI TAKLİT EDİYOR

Ekobox doğayı taklit eden bir sistem. Doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit ediyor. Özetle bitkilere su ihtiyaçlarını toprak altındaki mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten bitki destek ünitesi. Ekobox’a ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü başlatılıyor. Sonrasında Ekobox altındaki fitilden toprağa iletilen su vasıtası ile toprak yüzey ısısını düşürüyor, güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engelliyor ve toprağın su kaybını önlüyor. Toprak sıcaklığını dengede tutmada büyük bir rol oynuyor. Fitil, toprak yeterli neme ulaştığında su akışını azaltıyor veya tamamen kesiyor. Toprak kuruduğunda fitilden su akışı artıyor. Kısacası fitil bir vana gibi çalışıyor. Ekobox ile bitki kök boğazı kurumuyor. Aşırı sulamadan kaynaklanan bitki köklerinin yeterli havayı ve besin maddelerini alamaması, kazık kök yapmayarak tembelleşmesi, bitki köklerinin çürümesi ve toprak tuzluluğunun artması gibi birçok problem ortadan kalkıyor.

0000043_ekomix_240

Bitki kök çevresindeki toprağı düzenli olarak serin tutarak, kapiler kanallarının sürekliliğini sağlıyor. Ekobox’ın sağladığı bu koşullar toprak altında kapiler yoğunluğun yani toprak içindeki mikro gözeneklerde bulunan suyun artmasını ve birikmesini sağlıyor. Örneğin ekseriyetle metruk binaların duvarlarında sıkça görülen rutubet, kapiler suyun yükselmesinin bir sonucu. İşte Ekobox metruk binalardaki gibi kendi altındaki toprağın mikro gözeneklerinde bulunan suyu yukarı doğru hareketlendiren bir ortam ve altındaki toprakta bir su sütunu oluşturuyor. Bu su sütun derinlere gittikçe genişliyor ve su yoğunluğu daha da artıyor. Bitki bu sütunu takip ediyor ve yer altında oluşan bu kaynaktan su ihtiyacını karşılıyor. Bu sistem bitkiyi kazık kök yapmaya teşvik ediyor. Böylece insana bağımlı olmayan ve oluşan bu kaynaktan beslenerek meyvesini de yetiştiren asırlık ağaçlar yetiştirilmesine imkan sağlıyor.

Ekobox sistemini pek çok alanda kullanmak mümkün. Bu alanların başında; kentsel çiftlik, ormancılık, meyve tarımı, mezarlık ağaçlandırmaları, şehir peyzajı, fidan yetiştiriciliği, sebzecilik, ekosistem restorasyonu, şehirler arası yol boyu ağaçlandırmaları gibi alanlar geliyor.

0000073_ekobox_525

NEDEN EKOBOX İLE DİKİM YAPILMALI?

• Arazilerde su kuyusu açmak üzere sondaj çalışması ve su kaynağı gerektirmez. Böylece temiz su kaynaklarımızı korur.

• Arazilerde enerji-elektrik kaynağı faturaları ödenmez. Enerji tasarrufu sağlar.

• Damlama ya da salma sulama hattı gerektirmez. Sulama sistemleri takip gerektirirken Ekobox takip gerektirmez.

• Az ya da aşırı sulamadan kaynaklı kuruma ya da kök boğazı hastalıkları, mantar gibi hastalıklardan korur.

• Aşırı sıcak ya da soğuk koşullarda Ekobox klimatik etki ile bitkiyi korur.

• Ekobox ile yetiştirdiğiniz fidanlar size bağımlı olmaz. Fidanlar yer altından beslenmeyi öğrenir.

• Aşırı sulamadan kaynaklanan toprak tuzluluğunun önüne geçer.

• Taşlık, kurak ve yarı kurak kullanım dışı arazileri ıslah eder. Bu arazileri kullanılır hale getirir. Ekobox her tür arazide kullanılabilir.

• Yüksek tutma oranı ile fidan zayiatını azaltır.

• Çapalama gerektirmez.

• Suyuna katılacak mineraller ile bitki ve toprak zenginleşir.

• Ekobox haznesine ilk uygulamada konulacak 16 litre su dışında su gerektirmez.

• İklim değişikliği, Küresel ısınma ve karbon emisyonuna karşı mücadelede etkin çözüm sunar.

• Ekobox 10 yıl dayanımlıdır.

• İstenirse fitil sayısı artırılarak sebze yetiştirmede kullanılabilir.

Bilgi için YEŞİL DOĞA TARIM 05324861631 arayabilirsiniz

0000043_ekomix_240

EKOMİX

Bitki gelişiminin her evresinde bitkinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Ekomix sadece bitki besleme değildir. Ekomix, Ekofen olarak geliştirdiğimiz tüm ürünlere ilişkin verim ve bitki sağlığı konusunda pratik, ekonomik ve ekolojik çözümler üretir.
AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir.

Bilgi için YEŞİL DOĞA TARIM 05324861631 arayabilirsiniz

000002200000230000022

Bilgi için YEŞİL DOĞA TARIM 05324861631 arayabilirsiniz

MİNİ BETON MİKSERİ

MİDİMİX MX600
MİDİ BETON MİKSERİ

Her türlü arazide beton ihtiyaçlarını gidermede, tüm bahçelerde, tel çit çevreleme direklerinin montajında gereken betonun hazırlanmasında, fide harcı ve çamur harcı hazırlanmasında işinize maksimum fayda sağlar.

Beton için gereken malzemeleri Midimix içine koymanız yeterlidir. Midimix beton dökülecek alana gidene kadar beton hazırlanır ve zaman kaybı önlenir. 40 derece eğimli yamaçlarda bile beton dökmeyi mümkün kılar.1 Kişi 30 dakikada 400 Kg beton hazırlar, işçilik minimuma düşer. Klasik sistemde beton hazırlarken oluşan kayıplar tamamen ortadan kalkar. Temizlik ve bakımı çok kolaydır. Kullanım sonrasında su ile çalıştırılması ve boşaltılması yeterlidir. Sağ ve sol dönüş sistemi ile beton hazırlamak ve betonu istenen yere kayıpsız dökmek çok kolaydır.

0001002_803

Hidromotor pompa ile çalıştığı için çalışma alanında tehlike yaratan şaft bulunmamaktadır.

Tüm hareketli parçalar (çember dişli takımları) kapalı sitem olduğu için, hem bakım gerektirmez hem de güvenlidir. Midimix traktöre üç kol askı sistemi ile kolaylıkla bağlanır. Hidrolik giriş çıkış ile kullanılır.

Bilgi için YEŞİL DOĞA TARIM 05324861631 arayabilirsiniz

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp