Aksaray Kültür ve Turizm portalı

6b7c8303-58c6-45b9-8f10-e9cbd5ed0202http://aksaraykulturturizm.com/tr

Aksaray Adı Nereden Gelmiştir

Tarihte kurulan her köyün, her şehrin adının ister gerçek olsun, ister rivayet, isterse efsane bir hikayesi vardır. Aksaray’ın da adı hakkında birçok rivayet, birçok efsane anlatılır. İranlılar bölgeyi işgal ettiklerinde “Güzel atlar ülkesi” manasına gelen “CAPPADOCIA” adını bu bölgeye vermişlerdir. “Aksaray” adına dair rivayetler şöyledir; Darü'z Zafer Haçlı seferleri sırasında II. Kılıçarslan başkent Konya dışında askeri bir üs kurmayı düşünür. Bunun için de günümüzdeki Aksaray’ı seçer. Şehri sağlam surlarla, medrese, cami, hastane, bedesten vb. kamu yapılarıyla süsler. Her zafer dönüşünde Aksaray’a uğrar, şenlikleri burada başlatır. Şehre de “Zafer Yurdu” manasında “DARÜ'Z-ZAFER” adını verir. Ah Saray – Aksaray Bir zamanlar Selçuklu sultanlarından birinin çok sevdiği kızı hastalanır. Ülkenin tüm hekimleri saraya çağrılır, ama hastalığın sebebi anlaşılamaz. Kızın “Ah Saray” feryatları odalarda yankılanmaktadır. O sırada saraya derviş kılıklı bir adam gelir. Sultandan izin alıp hastayı görür, konuşturur, nabzını dinler. Sevda kelimeleri geçtikçe kızın nabzının hızlandığını görür. Kızın kime sevdalı olduğunu, onun nerede yaşadığını öğrenir. Kız saraydan kurtulup sevdiğine kavuşamayacağını düşündükçe “Ah Saray” diye feryat etmektedir. Derviş, sultanın huzuruna çıkar. Sultana: -Sultanım gözdenizin kurtulmasını ister misiniz? diye sorar. Sultan: -“Evet, onun yaşaması benim yaşamamdır” der. Derviş öğrendiklerini sultana anlatır, hastalığın dermanının iki sevdalının evlendirilmesi olduğunu söyler. Rivayetlere göre Sultan, delikanlıyı buldurtur, getirtir. Düğün, dernek kurulur. Bundan sonra “Ah Saray” feryatları “AKSARAY’a dönüşür. Şehr-i SülehaKılıçarslan burayı o kadar çok sevmektedir ki, kötü niyetli kişilerin bu kente giremeyeceğine dair bir ferman çıkartır. Suç işleyenin hemen başı vurulacaktır. Evliya Çelebi’nin anlattığına göre bu amaçla sarayın giriş kapısının iki yanına tunçtan iki aslan heykeli yaptırır. Bunlar şehre gözcülük eder, kötü niyetli kişiler kente girdiklerinde aslanlar ağızlarından çıkardıkları alevlerle onları yakar, kül ederler. Bu yüzden iyilerin, doğruların, Salihlerin yaşadığı Aksaray’a “İyilerin yurdu” , “Salihlerin yurdu” anlamına gelen “ŞEHR-İ SÜLEHA” adı verilmiştir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp
kızıl Kilise Hasandağı kızıl Kilise Hasandağı
Cami Kilise Güzelyurt Cami Kilise Güzelyurt
Selime Kadedrali Selime Kadedrali
Sultanhanı / Aksaray Sultanhanı / Aksaray
Yerltı Şehri / Saratlı Yerltı Şehri / Saratlı
Hasandağı / Aksaray Hasandağı / Aksaray
Ihlara Vadisi / Aksaray Ihlara Vadisi / Aksaray
ajansay ajansay
Aksaray İçin Çal